Mattheus 5:12

ABVerblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, zo immers vervolgden ze de profeten voor u.
SVVerblijdt en verheugt [u]; want uw loon [is] groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u [geweest zijn].
Steph χαιρετε και αγαλλιασθε οτι ο μισθος υμων πολυς εν τοις ουρανοις ουτως γαρ εδιωξαν τους προφητας τους προ υμων
Trans.chairete kai agalliasthe oti o misthos ymōn polys en tois ouranois outōs gar ediōxan tous prophētas tous pro ymōn

Algemeen

Zie ook: Blij-spreuken, Christenvervolging, Jodenvervolging, Profeet, Zaligsprekingen
Lukas 6:23

Aantekeningen

Verblijdt en verheugt [u]; want uw loon [is] groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u [geweest zijn].


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

χαιρετε
Verblijdt

-
και
en
αγαλλιασθε
verheugt

-
οτι
want
ο
die
μισθος
loon
υμων
uw
πολυς
groot
εν
in
τοις
-
ουρανοις
de hemelen
ουτως
alzo
γαρ
want
εδιωξαν
hebben zij vervolgd

-
τους
-
προφητας
de profeten
τους
-
προ
voor
υμων
-

Verblijdt en verheugt [u]; want uw loon [is] groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u [geweest zijn].

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!