Mattheus 5:5

SVZalig [zijn] de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven.
Steph μακαριοι οι πραεις οτι αυτοι κληρονομησουσιν την γην
Trans.makarioi oi praeis oti autoi klēronomēsousin tēn gēn

Algemeen

Zie ook: Aarde, Zachtmoedig, Zaligsprekingen
Psalm 37:11

Aantekeningen

Zalig [zijn] de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μακαριοι
Zalig

οι

de

πραεις

zachtmoedigen

οτι
want
αυτοι
zij

κληρονομησουσιν

zullen beërven


-

την

het

γην

aardrijk


Zalig [zijn] de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!