Mattheus 6:19

SVVergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen;
Steph μη θησαυριζετε υμιν θησαυρους επι της γης οπου σης και βρωσις αφανιζει και οπου κλεπται διορυσσουσιν και κλεπτουσιν
Trans.mē thēsaurizete ymin thēsaurous epi tēs gēs opou sēs kai brōsis aphanizei kai opou kleptai dioryssousin kai kleptousin

Algemeen

Zie ook: Dief, Diefstal, Stelen, Mot, Vlinders
Spreuken 23:4, Hebreeen 13:5, Jakobus 5:1

Aantekeningen

Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μη
geen
θησαυριζετε
Vergadert

-
υμιν
-
θησαυρους
schatten
επι
op
της
-
γης
de aarde
οπου
waar
σης
ze de mot
και
en
βρωσις
de roest
αφανιζει
verderft

-
και
en
οπου
waar
κλεπται
de dieven
διορυσσουσιν
doorgraven

-
και
en
κλεπτουσιν
stelen

-

Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!