Mattheus 6:31

SVDaarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
Steph μη ουν μεριμνησητε λεγοντες τι φαγωμεν η τι πιωμεν η τι περιβαλωμεθα
Trans.mē oun merimnēsēte legontes ti phagōmen ē ti piōmen ē ti peribalōmetha

Algemeen

Zie ook: Drank, Drinken

Aantekeningen

Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μη
zijt niet
ουν
Daarom
μεριμνησητε
bezorgd

-
λεγοντες
zeggende

-
τι
waarmede
φαγωμεν
zullen wij eten

-
η
of
τι
Wat
πιωμεν
zullen wij drinken

-
η
of
τι
wat
περιβαλωμεθα
zullen wij ons kleden

-

Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!