Mattheus 6:5

SVEn wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben.
Steph και οταν προσευχη ουκ εση ωσπερ οι υποκριται οτι φιλουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις γωνιαις των πλατειων εστωτες προσευχεσθαι οπως αν φανωσιν τοις ανθρωποις αμην λεγω υμιν οτι απεχουσιν τον μισθον αυτων
Trans.kai otan proseuchē ouk esē ōsper oi ypokritai oti philousin en tais synagōgais kai en tais gōniais tōn plateiōn estōtes proseuchesthai opōs an phanōsin tois anthrōpois amēn legō ymin oti apechousin ton misthon autōn

Algemeen

Zie ook: Amen, Voorwaar, Bidden, Synagoge

Aantekeningen

En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οταν
wanneer
προσευχη
gij bidt

-
ουκ
zo zult gij niet
εση
zijn

-
ωσπερ
gelijk
οι
-
υποκριται
de geveinsden
οτι
want
φιλουσιν
die plegen gaarne

-
εν
op
ταις
-
συναγωγαις
de synagogen
και
en
εν
in
ταις
-
γωνιαις
de hoeken
των
-
πλατειων
der straten
εστωτες
staande

-
προσευχεσθαι
te bidden

-
οπως
opdat
αν
mogen
φανωσιν
gezien worden

-
τοις
-
ανθρωποις
zij van de mensen
αμην
Voorwaar
λεγω
Ik zeg

-
υμιν
-
οτι
dat
απεχουσιν
weg hebben

-
τον
-
μισθον
loon
αυτων
zij hun

En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!