Mattheus 6:9

SVGij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen [zijt]! Uw Naam worde geheiligd.
Steph ουτως ουν προσευχεσθε υμεις πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις αγιασθητω το ονομα σου
Trans.outōs oun proseuchesthe ymeis pater ēmōn o en tois ouranois agiasthētō to onoma sou

Algemeen

Zie ook: Bidden, Heiligheid, Onze Vader
Lukas 11:2

Aantekeningen

Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen [zijt]! Uw Naam worde geheiligd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουτως
aldus
ουν
dan
προσευχεσθε
bidt

-
υμεις
Gij
πατερ
Vader
ημων
Onze
ο
Die
εν
in
τοις
-
ουρανοις
de hemelen
αγιασθητω
worde geheiligd

-
το
-
ονομα
Naam
σου
Uw

Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen [zijt]! Uw Naam worde geheiligd.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!