Mattheus 7:14

SVWant de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.
Steph οτι στενη η πυλη και τεθλιμμενη η οδος η απαγουσα εις την ζωην και ολιγοι εισιν οι ευρισκοντες αυτην
Trans.oti stenē ē pylē kai tethlimmenē ē odos ē apagousa eis tēn zōēn kai oligoi eisin oi euriskontes autēn

Algemeen

Zie ook: De brede en de smalle weg, Pad, Straat, Weg
Handelingen 14:22

Aantekeningen

Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τι
-
στενη
is eng
η
die
πυλη
de poort
και
en
τεθλιμμενη
is nauw

-
η
-
οδος
de weg
η
-
απαγουσα
leidt

-
εις
tot
την
-
ζωην
het leven
και
en
ολιγοι
weinigen
εισιν
zijn er

-
οι
-
ευρισκοντες
vinden

-
αυτην
die denzelven

Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!