Mattheus 7:15

SVMaar wacht [u] van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.
Steph προσεχετε δε απο των ψευδοπροφητων οιτινες ερχονται προς υμας εν ενδυμασιν προβατων εσωθεν δε εισιν λυκοι αρπαγες
Trans.prosechete de apo tōn pseudoprophētōn oitines erchontai pros ymas en endymasin probatōn esōthen de eisin lykoi arpages

Algemeen

Zie ook: Profetie (valse), Spreekwoord, Wolf
Deuteronomium 13:3, Jeremia 23:16, Mattheus 24:4, Romeinen 16:17, Efeziers 5:6, Colossenzen 2:8, 1 Johannes 4:1

Aantekeningen

Maar wacht [u] van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προσεχετε
wacht

-
δε
Maar
απο
van
των
-
ψευδοπροφητων
de valse profeten
οιτινες
dewelke
ερχονται
komen

-
προς
tot
υμας
-
εν
in
ενδυμασιν
schaapsklederen
προβατων
-
εσωθεν
van binnen
δε
maar
εισιν
zijn zij

-
λυκοι
wolven
αρπαγες
grijpende

Maar wacht [u] van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!