Mattheus 7:17

SVAlzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten.
Steph ουτως παν δενδρον αγαθον καρπους καλους ποιει το δε σαπρον δενδρον καρπους πονηρους ποιει
Trans.outōs pan dendron agathon karpous kalous poiei to de sapron dendron karpous ponērous poiei

Algemeen

Zie ook: Bomen
Mattheus 3:10, Mattheus 12:33, Markus 11:13, Lukas 8:8

Aantekeningen

Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουτως
Alzo
παν
een ieder
δενδρον
boom
αγαθον
goede
καρπους
vruchten
καλους
goede
ποιει
brengt voort

-
το
-
δε
en
σαπρον
een kwade
δενδρον
boom
καρπους
vruchten
πονηρους
kwade
ποιει
brengt voort

-

Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!