Mattheus 7:28

SVEn het is geschied, als Jezus deze woorden geeindigd had, [dat] de scharen zich ontzetten over Zijn leer;
Steph και εγενετο οτε συνετελεσεν ο ιησους τους λογους τουτους εξεπλησσοντο οι οχλοι επι τη διδαχη αυτου
Trans.kai egeneto ote synetelesen o iēsous tous logous toutous exeplēssonto oi ochloi epi tē didachē autou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

En het is geschied, als Jezus deze woorden geëindigd had, [dat] de scharen zich ontzetten over Zijn leer;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
het is geschied

-
οτε
als
συνετελεσεν
geëindigd had

-
ο
-
ιησους
Jezus
τους
-
λογους
woorden
τουτους
deze
εξεπλησσοντο
zich ontzetten

-
οι
-
οχλοι
de scharen
επι
over
τη
-
διδαχη
leer
αυτου
Zijn

En het is geschied, als Jezus deze woorden geëindigd had, [dat] de scharen zich ontzetten over Zijn leer;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!