Mattheus 7:4

SVOf, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog?
Steph η πως ερεις τω αδελφω σου αφες εκβαλω το καρφος απο του οφθαλμου σου και ιδου η δοκος εν τω οφθαλμω σου
Trans.ē pōs ereis tō adelphō sou aphes ekbalō to karphos apo tou ophthalmou sou kai idou ē dokos en tō ophthalmō sou

Aantekeningen

Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

η
Of
πως
hoe
ερεις
zeggen

-
τω
-
αδελφω
broeder
σου
zult gij tot uw
αφες
Laat toe

-
εκβαλω
uitdoe

-
το
-
καρφος
dat ik den splinter
απο
uit
του
-
οφθαλμου
oog
σου
uw
και
en
ιδου
zie

-
η
-
δοκος
er is een balk
εν
in
τω
-
οφθαλμω
oog
σου
uw

Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!