Mattheus 7:5

SVGij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.
Steph υποκριτα εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου και τοτε διαβλεψεις εκβαλειν το καρφος εκ του οφθαλμου του αδελφου σου
Trans.ypokrita ekbale prōton tēn dokon ek tou ophthalmou sou kai tote diablepseis ekbalein to karphos ek tou ophthalmou tou adelphou sou

Algemeen

Zie ook: Spreuken 18:17

Aantekeningen

Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υποκριτα
Gij geveinsde
εκβαλε
werp

-
πρωτον
eerst
την
-
δοκον
den balk
εκ
uit
του
-
οφθαλμου
oog
σου
uws
και
en
τοτε
dan
διαβλεψεις
zult gij bezien

-
εκβαλειν
uit te doen

-
το
-
καρφος
om den splinter
εκ
uit
του
-
οφθαλμου
oog
του
-
αδελφου
broeders
σου
uw

Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!