Mattheus 8:11

SVDoch Ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham, en Izak, en Jakob, aanzitten in het Koninkrijk der hemelen;
Steph λεγω δε υμιν οτι πολλοι απο ανατολων και δυσμων ηξουσιν και ανακλιθησονται μετα αβρααμ και ισαακ και ιακωβ εν τη βασιλεια των ουρανων
Trans.legō de ymin oti polloi apo anatolōn kai dysmōn ēxousin kai anaklithēsontai meta abraam kai isaak kai iakōb en tē basileia tōn ouranōn

Algemeen

Zie ook: Abraham, Izaak, Izak, Jakob, Koninkrijk Gods
Lukas 13:29

Aantekeningen

Doch Ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham, en Izak, en Jakob, aanzitten in het Koninkrijk der hemelen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγω
Ik zeg

-
δε
Doch
υμιν
-
οτι
dat
πολλοι
velen
απο
van
ανατολων
oosten
και
en
δυσμων
westen
ηξουσιν
zullen komen

-
και
en
ανακλιθησονται
aanzitten

-
μετα
zullen met
αβρααμ
Abraham
και
en
ισαακ
Izak
και
en
ιακωβ
Jakob
εν
in
τη
-
βασιλεια
het Koninkrijk
των
-
ουρανων
der hemelen

Doch Ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham, en Izak, en Jakob, aanzitten in het Koninkrijk der hemelen;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!