Mattheus 8:19

SVEn er kwam een zeker Schriftgeleerde tot Hem, en zeide tot Hem: Meester! ik zal U volgen, waar Gij ook henengaat.
Steph και προσελθων εις γραμματευς ειπεν αυτω διδασκαλε ακολουθησω σοι οπου εαν απερχη
Trans.kai proselthōn eis grammateus eipen autō didaskale akolouthēsō soi opou ean aperchē

Algemeen

Zie ook: Rabbi, Rabbijn, Schriftgeleerde
Lukas 9:57

Aantekeningen

En er kwam een zeker Schriftgeleerde tot Hem, en zeide tot Hem: Meester! ik zal U volgen, waar Gij ook henengaat.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσελθων
er kwam

-
εις
een zeker
γραμματευς
Schriftgeleerde
ειπεν
tot Hem, en zeide

-
αυτω
tot Hem
διδασκαλε
Meester
ακολουθησω
volgen

-
σοι
ik zal
οπου
waar
εαν
-
απερχη
Gij ook henengaat

-

En er kwam een zeker Schriftgeleerde tot Hem, en zeide tot Hem: Meester! ik zal U volgen, waar Gij ook henengaat.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!