Mattheus 8:2

SVEn ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.
Steph και ιδου λεπρος ελθων προσεκυνει αυτω λεγων κυριε εαν θελης δυνασαι με καθαρισαι
Trans.kai idou lepros elthōn prosekynei autō legōn kyrie ean thelēs dynasai me katharisai

Algemeen

Zie ook: Melaats
Markus 1:40, Lukas 5:12

Aantekeningen

En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδου
ziet

-
λεπρος
een melaatse
ελθων
kwam

-
προσεκυνει
en aanbad

-
αυτω
Hem
λεγων
zeggende

-
κυριε
Heere
εαν
indien
θελης
Gij wilt

-
δυνασαι
Gij kunt

-
με
mij
καθαρισαι
reinigen

-

En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!