Mattheus 8:26

SVEn Hij zeide tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond Hij op, en bestrafte de winden en de zee; en er werd grote stilte.
Steph και λεγει αυτοις τι δειλοι εστε ολιγοπιστοι τοτε εγερθεις επετιμησεν τοις ανεμοις και τη θαλασση και εγενετο γαληνη μεγαλη
Trans.kai legei autois ti deiloi este oligopistoi tote egertheis epetimēsen tois anemois kai tē thalassē kai egeneto galēnē megalē

Algemeen

Zie ook: Wind
Job 26:12, Psalm 107:29, Jesaja 51:10

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond Hij op, en bestrafte de winden en de zee; en er werd grote stilte.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λεγει
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
τι
Wat
δειλοι
vreesachtig
εστε
zijt gij

-
ολιγοπιστοι
gij kleingelovigen
τοτε
Toen
εγερθεις
stond Hij op

-
επετιμησεν
en bestrafte

-
τοις
-
ανεμοις
de winden
και
en
τη
-
θαλασση
de zee
και
en
εγενετο
er werd

-
γαληνη
stilte
μεγαλη
grote

En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond Hij op, en bestrafte de winden en de zee; en er werd grote stilte.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!