Mattheus 8:29

SVEn ziet, zij riepen, zeggende: Jezus, Gij Zone Gods! wat hebben wij met U [te doen]? Zijt Gij hier gekomen om ons te pijnigen voor den tijd?
Steph και ιδου εκραξαν λεγοντες τι ημιν και σοι ιησου υιε του θεου ηλθες ωδε προ καιρου βασανισαι ημας
Trans.kai idou ekraxan legontes ti ēmin kai soi iēsou yie tou theou ēlthes ōde pro kairou basanisai ēmas

Algemeen

Zie ook: Demonen, Jezus Christus, Pijn

Aantekeningen

En ziet, zij riepen, zeggende: Jezus, Gij Zone Gods! wat hebben wij met U [te doen]? Zijt Gij hier gekomen om ons te pijnigen voor den tijd?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδου
ziet

-
εκραξαν
zij riepen

-
λεγοντες
zeggende

-
τι
wat
ημιν
hebben wij
και
met
σοι
-
ιησου
Jezus
υιε
Gij Zone
του
-
θεου
Gods
ηλθες
gekomen

-
ωδε
Zijt Gij hier
προ
voor
καιρου
den tijd
βασανισαι
te pijnigen

-
ημας
om ons

En ziet, zij riepen, zeggende: Jezus, Gij Zone Gods! wat hebben wij met U [te doen]? Zijt Gij hier gekomen om ons te pijnigen voor den tijd?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!