Mattheus 8:32

SVEn Hij zeide tot hen: Gaat heen. En zij uitgaande, voeren heen in de kudde zwijnen; en ziet, de gehele kudde zwijnen stortte van de steilte af in de zee, en zij stierven in het water.
Steph και ειπεν αυτοις υπαγετε οι δε εξελθοντες απηλθον εις την αγελην των χοιρων και ιδου ωρμησεν πασα η αγελη των χοιρων κατα του κρημνου εις την θαλασσαν και απεθανον εν τοις υδασιν
Trans.kai eipen autois ypagete oi de exelthontes apēlthon eis tēn agelēn tōn choirōn kai idou ōrmēsen pasa ē agelē tōn choirōn kata tou krēmnou eis tēn thalassan kai apethanon en tois ydasin

Algemeen

Zie ook: Bezetenheid, Exorcisme, Varken, Zwijn
Markus 5:13, Lukas 8:33

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Gaat heen. En zij uitgaande, voeren heen in de kudde zwijnen; en ziet, de gehele kudde zwijnen stortte van de steilte af in de zee, en zij stierven in het water.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
υπαγετε
Gaat heen

-
οι
-
δε
En
εξελθοντες
zij uitgaande

-
απηλθον
voeren heen

-
εις
in
την
-
αγελην
kudde
των
-
χοιρων
zwijnen
και
en
ιδου
ziet

-
ωρμησεν
stortte

-
πασα
de gehele
η
-
αγελη
de kudde
των
-
χοιρων
zwijnen
κατα
af
του
-
κρημνου
van de steilte
εις
in
την
-
θαλασσαν
de zee
και
en
απεθανον
zij stierven

-
εν
in
τοις
-
υδασιν
het water

En Hij zeide tot hen: Gaat heen. En zij uitgaande, voeren heen in de kudde zwijnen; en ziet, de gehele kudde zwijnen stortte van de steilte af in de zee, en zij stierven in het water.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!