Mattheus 8:6

SVEn zeggende: Heere! mijn knecht ligt te huis geraakt, en lijdt zware pijnen.
Steph και λεγων κυριε ο παις μου βεβληται εν τη οικια παραλυτικος δεινως βασανιζομενος
Trans.kai legōn kyrie o pais mou beblētai en tē oikia paralytikos deinōs basanizomenos

Algemeen

Zie ook: Pijn

Aantekeningen

En zeggende: Heere! mijn knecht ligt te huis geraakt, en lijdt zware pijnen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λεγων
zeggende

-
κυριε
Heere
ο
-
παις
knecht
μου
mijn
βεβληται
ligt

-
εν
te
τη
-
οικια
huis
παραλυτικος
geraakt
δεινως
zware
βασανιζομενος
pijnen

-

En zeggende: Heere! mijn knecht ligt te huis geraakt, en lijdt zware pijnen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!