Mattheus 9:11

SVEn de Farizeen, [dat] ziende, zeiden tot Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaren en de zondaren?
Steph και ιδοντες οι φαρισαιοι ειπον τοις μαθηταις αυτου διατι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιει ο διδασκαλος υμων
Trans.kai idontes oi pharisaioi eipon tois mathētais autou diati meta tōn telōnōn kai amartōlōn esthiei o didaskalos ymōn

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Farizeeen, Tollenaar, Zondaar

Aantekeningen

En de Farizeen, [dat] ziende, zeiden tot Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaren en de zondaren?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδοντες
ziende

-
οι
-
φαρισαιοι
de Farizeën
ειπον
zeiden

-
τοις
-
μαθηταις
discipelen
αυτου
tot Zijn
δια
-
τι
-
μετα
met
των
-
τελωνων
de tollenaren
και
en
αμαρτωλων
de zondaren
εσθιει
eet

-
ο
-
διδασκαλος
Meester
υμων
uw

En de Farizeeën, [dat] ziende, zeiden tot Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaren en de zondaren?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!