Mattheus 9:14

SVToen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem, zeggende: Waarom vasten wij en de Farizeen veel, en Uw discipelen vasten niet?
Steph τοτε προσερχονται αυτω οι μαθηται ιωαννου λεγοντες διατι ημεις και οι φαρισαιοι νηστευομεν πολλα οι δε μαθηται σου ου νηστευουσιν
Trans.tote proserchontai autō oi mathētai iōannou legontes diati ēmeis kai oi pharisaioi nēsteuomen polla oi de mathētai sou ou nēsteuousin

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Farizeeen, Johannes (de Doper), Johannes (discipelen), Vasten
Markus 2:18, Lukas 5:33

Aantekeningen

Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem, zeggende: Waarom vasten wij en de Farizeeën veel, en Uw discipelen vasten niet?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Toen
προσερχονται
kwamen

-
αυτω
tot Hem
οι
-
μαθηται
de discipelen
ιωαννου
van Johannes
λεγοντες
zeggende

-
δια
-
τι
-
ημεις
wij
και
en
οι
-
φαρισαιοι
de Farizeën
νηστευομεν
vasten

-
πολλα
veel
οι
-
δε
en
μαθηται
discipelen
σου
Uw
ου
niet
νηστευουσιν
vasten

-

Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem, zeggende: Waarom vasten wij en de Farizeeën veel, en Uw discipelen vasten niet?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!