Mattheus 9:17

SVNoch doet men nieuwen wijn in oude [leder]zakken; anders zo bersten de [leder]zakken, en de wijn wordt uitgestort, en de [leder]zakken verderven, maar men doet nieuwen wijn in nieuwe [leder]zakken, en beide te zamen worden behouden.
Steph ουδε βαλλουσιν οινον νεον εις ασκους παλαιους ει δε μηγε ρηγνυνται οι ασκοι και ο οινος εκχειται και οι ασκοι απολουνται αλλα βαλλουσιν οινον νεον εις ασκους καινους και αμφοτερα συντηρουνται
Trans.oude ballousin oinon neon eis askous palaious ei de mēge rēgnyntai oi askoi kai o oinos ekcheitai kai oi askoi apolountai alla ballousin oinon neon eis askous kainous kai amphotera syntērountai

Algemeen

Zie ook: Wijn / most
Markus 2:22

Aantekeningen

Noch doet men nieuwen wijn in oude [leder]zakken; anders zo bersten de [leder]zakken, en de wijn wordt uitgestort, en de [leder]zakken verderven, maar men doet nieuwen wijn in nieuwe  [leder]zakken, en beide te zamen worden behouden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουδε
Noch
βαλλουσιν
doet men

-
οινον
wijn
νεον
nieuwen
εις
in
ασκους
zakken
παλαιους
oude
ει
-
δε
-
μηγε
-
ρηγνυνται
zo bersten

-
οι
-
ασκοι
de zakken
και
en
ο
-
οινος
de wijn
εκχειται
wordt uitgestort

-
και
en
οι
-
ασκοι
zakken
απολουνται
verderven

-
αλλα
maar
βαλλουσιν
men doet

-
οινον
wijn
νεον
nieuwen
εις
in
ασκους
de zakken
καινους
nieuwe
και
en
αμφοτεροι
beide
συντηρουνται
te zamen worden behouden

-

Noch doet men nieuwen wijn in oude [leder]zakken; anders zo bersten de [leder]zakken, en de wijn wordt uitgestort, en de [leder]zakken verderven, maar men doet nieuwen wijn in nieuwe  [leder]zakken, en beide te zamen worden behouden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!