Mattheus 9:20

SV(En ziet, een vrouw die twaalf jaren het bloedvloeien gehad had, komende tot Hem van achteren, raakte den zoom Zijns kleeds aan;
Steph και ιδου γυνη αιμορροουσα δωδεκα ετη προσελθουσα οπισθεν ηψατο του κρασπεδου του ιματιου αυτου
Trans.kai idou gynē aimorroousa dōdeka etē proselthousa opisthen ēpsato tou kraspedou tou imatiou autou

Algemeen

Zie ook: Tsitsith, Twaalf (getal), Ziekte
Leviticus 15:25, Numeri 15:38, Mattheus 23:5, Markus 5:25, Lukas 8:43

Aantekeningen

(En ziet, een vrouw die twaalf jaren het bloedvloeien gehad had, komende tot Hem van achteren, raakte den zoom Zijns kleeds aan;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
(En
ιδου
ziet

-
γυνη
een vrouw
αιμορροουσα
het bloedvloeien gehad had

-
δωδεκα
die twaalf
ετη
jaren
προσελθουσα
komende

-
οπισθεν
tot Hem van achteren
ηψατο
aan

-
του
-
κρασπεδου
den zoom
του
-
ιματιου
kleeds
αυτου
Zijns

(En ziet, een vrouw die twaalf jaren het bloedvloeien gehad had, komende tot Hem van achteren, raakte den zoom Zijns kleeds aan;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!