Mattheus 9:28

SVEn als Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot Hem. En Jezus zeide tot hen: Gelooft gij, dat Ik dat doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere!
Steph ελθοντι δε εις την οικιαν προσηλθον αυτω οι τυφλοι και λεγει αυτοις ο ιησους πιστευετε οτι δυναμαι τουτο ποιησαι λεγουσιν αυτω ναι κυριε
Trans.elthonti de eis tēn oikian prosēlthon autō oi typhloi kai legei autois o iēsous pisteuete oti dynamai touto poiēsai legousin autō nai kyrie

Algemeen

Zie ook: Blind, Jezus Christus

Aantekeningen

En als Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot Hem. En Jezus zeide tot hen: Gelooft gij, dat Ik dat doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ελθοντι
gekomen was

-
δε
En
εις
als Hij in
την
-
οικιαν
huis
προσηλθον
kwamen

-
αυτω
tot hen
οι
-
τυφλοι
de blinden
και
En
λεγει
Zij zeiden

-
αυτοις
tot Hem
ο
-
ιησους
Jezus
πιστευετε
Gelooft gij

-
οτι
dat
δυναμαι
kan

-
τουτο
Ik dat
ποιησαι
doen

-
λεγουσιν
zeide

-
αυτω
tot Hem
ναι
Ja
κυριε
Heere

En als Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot Hem. En Jezus zeide tot hen: Gelooft gij, dat Ik dat doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!