Mattheus 9:3

ABEn zie, sommige van de schriftgeleerden zeiden in zichzelf: "Deze lastert".
SVEn ziet, sommigen der Schriftgeleerden zeiden in zichzelven: Deze lastert [God].
Steph και ιδου τινες των γραμματεων ειπον εν εαυτοις ουτος βλασφημει
Trans.kai idou tines tōn grammateōn eipon en eautois outos blasphēmei

Algemeen

Zie ook: Lastering, Schriftgeleerde
Psalm 32:5, Jesaja 43:25

Aantekeningen

En ziet, sommigen der Schriftgeleerden zeiden in zichzelven: Deze lastert [God].


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδου
ziet

-
τινες
sommigen
των
-
γραμματεων
der Schriftgeleerden
ειπον
zeiden

-
εν
in
εαυτοις
zichzelven
ουτος
Deze
βλασφημει
lastert

-

En ziet, sommigen der Schriftgeleerden zeiden in zichzelven: Deze lastert [God].

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!