Mattheus 9:32

SVAls dezen nu uitgingen, ziet, zo brachten zij tot Hem een mens, die stom en van den duivel bezeten was.
Steph αυτων δε εξερχομενων ιδου προσηνεγκαν αυτω ανθρωπον κωφον δαιμονιζομενον
Trans.autōn de exerchomenōn idou prosēnenkan autō anthrōpon kōphon daimonizomenon

Algemeen

Zie ook: Bezetenheid, Stom (niet spreken)
Mattheus 12:22, Lukas 11:14

Aantekeningen

Als dezen nu uitgingen, ziet, zo brachten zij tot Hem een mens, die stom en van den duivel bezeten was.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αυτων
dezen
δε
Als
εξερχομενων
nu uitgingen

-
ιδου
ziet

-
προσηνεγκαν
zo brachten zij

-
αυτω
tot Hem
ανθρωπον
een mens
κωφον
die stom
δαιμονιζομενον
en van den duivel bezeten was

-

Als dezen nu uitgingen, ziet, zo brachten zij tot Hem een mens, die stom en van den duivel bezeten was.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!