Mattheus 9:33

SVEn als de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme. En de scharen verwonderden zich, zeggende: Er is nooit desgelijks in Israel gezien!
Steph και εκβληθεντος του δαιμονιου ελαλησεν ο κωφος και εθαυμασαν οι οχλοι λεγοντες οτι ουδεποτε εφανη ουτως εν τω ισραηλ
Trans.kai ekblēthentos tou daimoniou elalēsen o kōphos kai ethaumasan oi ochloi legontes oti oudepote ephanē outōs en tō israēl

Algemeen

Zie ook: Demonen, Exorcisme, Israël (doorverwijspagina)

Aantekeningen

En als de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme. En de scharen verwonderden zich, zeggende: Er is nooit desgelijks in Israël gezien!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εκβληθεντος
uitgeworpen was

-
του
-
δαιμονιου
als de duivel
ελαλησεν
sprak

-
ο
-
κωφος
de stomme
και
En
εθαυμασαν
verwonderden zich

-
οι
-
οχλοι
de scharen
λεγοντες
zeggende

-
ουδεποτε
Er is nooit
εφανη
gezien

-
ουτως
desgelijks
εν
in
τω
-
ισραηλ
Israël

En als de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme. En de scharen verwonderden zich, zeggende: Er is nooit desgelijks in Israel gezien!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!