Mattheus 9:37

SVToen zeide Hij tot Zijn discipelen: De oogst is wel groot; maar de arbeiders zijn weinige;
Steph τοτε λεγει τοις μαθηταις αυτου ο μεν θερισμος πολυς οι δε εργαται ολιγοι
Trans.tote legei tois mathētais autou o men therismos polys oi de ergatai oligoi

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Oogst
Lukas 10:2, Johannes 4:35

Aantekeningen

Toen zeide Hij tot Zijn discipelen: De oogst is wel groot; maar de arbeiders zijn weinige;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Toen
λεγει
zeide Hij

-
τοις
-
μαθηταις
discipelen
αυτου
tot Zijn
ο
-
μεν
is wel
θερισμος
De oogst
πολυς
groot
οι
-
δε
maar
εργαται
de arbeiders
ολιγοι
zijn weinige

Toen zeide Hij tot Zijn discipelen: De oogst is wel groot; maar de arbeiders zijn weinige;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!