Mattheus 9:38

SVBidt dan den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.
Steph δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμον αυτου
Trans.deēthēte oun tou kyriou tou therismou opōs ekbalē ergatas eis ton therismon autou

Algemeen

Zie ook: Oogst
2 Thessalonicensen 3:1

Aantekeningen

Bidt dan den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δεηθητε
Bidt

-
ουν
dan
του
-
κυριου
den Heere
του
-
θερισμου
des oogstes
οπως
dat
εκβαλη
uitstote

-
εργατας
Hij arbeiders
εις
in
τον
-
θερισμον
oogst
αυτου
Zijn

Bidt dan den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!