Nehemia 11:10

SVVan de priesteren: Jedaja, de zoon van Jojarib, Jachin;
WLCמִן־הַֽכֹּהֲנִ֑ים יְדַֽעְיָ֥ה בֶן־יֹויָרִ֖יב יָכִֽין׃
Trans.min-hakōhănîm yəḏa‘əyâ ḇen-ywōyārîḇ yāḵîn:

Algemeen

Zie ook: Jachin, Jedaja, Jojarib

Aantekeningen

Van de priesteren: Jedaja, de zoon van Jojarib, Jachin;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

מִן־

Van

הַֽ

-

כֹּהֲנִ֑ים

de priesteren

יְדַֽעְיָ֥ה

Jedaja

בֶן־

de zoon

יוֹיָרִ֖יב

van Jojárib

יָכִֽין

Jachin


Van de priesteren: Jedaja, de zoon van Jojarib, Jachin;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!