Nehemia 11:25

SVIn de dorpen nu op hun akkers woonden [sommigen] van de kinderen van Juda, in Kirjath-arba en haar onderhorige plaatsen, en in Dibon en haar onderhorige plaatsen, en in Jekabzeel en haar dorpen;
WLCוְאֶל־הַחֲצֵרִ֖ים בִּשְׂדֹתָ֑ם מִבְּנֵ֣י יְהוּדָ֗ה יָֽשְׁב֞וּ בְּקִרְיַ֤ת הָֽאַרְבַּע֙ וּבְנֹתֶ֔יהָ וּבְדִיבֹן֙ וּבְנֹתֶ֔יהָ וּבִֽיקַּבְצְאֵ֖ל וַחֲצֵרֶֽיהָ׃
Trans.wə’el-haḥăṣērîm biśəḏōṯām mibənê yəhûḏâ yāšəḇû bəqirəyaṯ hā’arəba‘ ûḇənōṯeyhā ûḇəḏîḇōn ûḇənōṯeyhā ûḇîqqaḇəṣə’ēl waḥăṣēreyhā:

Algemeen

Zie ook: Dibon (plaats), Kabseel, Kirjath-Arba

Aantekeningen

In de dorpen nu op hun akkers woonden [sommigen] van de kinderen van Juda, in Kirjath-arba en haar onderhorige plaatsen, en in Dibon en haar onderhorige plaatsen, en in Jekabzeel en haar dorpen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

אֶל־

In

הַ

-

חֲצֵרִ֖ים

de dorpen

בִּ

-

שְׂדֹתָ֑ם

nu op hun akkers

מִ

-

בְּנֵ֣י

de kinderen

יְהוּדָ֗ה

van Juda

יָֽשְׁב֞וּ

woonden

בְּ

-

קִרְיַ֤ת

-

הָֽאַרְבַּע֙

in Kiriath-Arba

וּ

-

בְנֹתֶ֔יהָ

en haar onderhorige plaatsen

וּ

-

בְ

-

דִיבֹן֙

en in Dibon

וּ

-

בְנֹתֶ֔יהָ

en haar dorpen

וּ

-

בִֽ

-

יקַּבְצְאֵ֖ל

en in Jekábzeël

וַ

-

חֲצֵרֶֽיהָ

en haar onderhorige plaatsen


In de dorpen nu op hun akkers woonden [sommigen] van de kinderen van Juda, in Kirjath-arba en haar onderhorige plaatsen, en in Dibon en haar onderhorige plaatsen, en in Jekabzeel en haar dorpen;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!