Numeri 12:12

SVLaat zij toch niet zijn als een dode, van wiens vlees, als hij uit zijns moeders lijf uitgaat, de helft wel verteerd is!
WLCאַל־נָ֥א תְהִ֖י כַּמֵּ֑ת אֲשֶׁ֤ר בְּצֵאתֹו֙ מֵרֶ֣חֶם אִמֹּ֔ו וַיֵּאָכֵ֖ל חֲצִ֥י בְשָׂרֹֽו׃
Trans.’al-nā’ ṯəhî kammēṯ ’ăšer bəṣē’ṯwō mēreḥem ’immwō wayyē’āḵēl ḥăṣî ḇəśārwō:

Algemeen

Zie ook: Abortus, Misgeboorte, miskraam, Tikkun Sopherim

Aantekeningen

Laat zij toch niet zijn als een dode, van wiens vlees, als hij uit zijns moeders lijf uitgaat, de helft wel verteerd is!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

אַל־

-

נָ֥א

Laat zij toch

תְהִ֖י

-

כַּ

-

מֵּ֑ת

niet zijn als een dode

אֲשֶׁ֤ר

-

בְּ

-

צֵאתוֹ֙

uitgaat

מֵ

-

רֶ֣חֶם

lijf

אִמּ֔וֹ

als hij uit zijns moeders

וַ

-

יֵּאָכֵ֖ל

wel verteerd is

חֲצִ֥י

de helft

בְשָׂרֽוֹ

van wiens vlees


Laat zij toch niet zijn als een dode, van wiens vlees, als hij uit zijns moeders lijf uitgaat, de helft wel verteerd is!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!