Numeri 1:50

SVMaar gij, stel de Levieten over den tabernakel der getuigenis, en over al zijn gereedschap, en over alles, wat daartoe behoort; zij zullen den tabernakel dragen, en al zijn gereedschap; en zij zullen dien bedienen, en zij zullen zich rondom den tabernakel legeren.
WLCוְאַתָּ֡ה הַפְקֵ֣ד אֶת־הַלְוִיִּם֩ עַל־מִשְׁכַּ֨ן הָעֵדֻ֜ת וְעַ֣ל כָּל־כֵּלָיו֮ וְעַ֣ל כָּל־אֲשֶׁר־לֹו֒ הֵ֜מָּה יִשְׂא֤וּ אֶת־הַמִּשְׁכָּן֙ וְאֶת־כָּל־כֵּלָ֔יו וְהֵ֖ם יְשָׁרְתֻ֑הוּ וְסָבִ֥יב לַמִּשְׁכָּ֖ן יַחֲנֽוּ׃
Trans.wə’atâ hafəqēḏ ’eṯ-haləwîyim ‘al-mišəkan hā‘ēḏuṯ wə‘al kāl-kēlāyw wə‘al kāl-’ăšer-lwō hēmmâ yiśə’û ’eṯ-hammišəkān wə’eṯ-kāl-kēlāyw wəhēm yəšārəṯuhû wəsāḇîḇ lammišəkān yaḥănû:

Algemeen

Zie ook: Levieten, Tabernakel

Aantekeningen

Maar gij, stel de Levieten over den tabernakel der getuigenis, en over al zijn gereedschap, en over alles, wat daartoe behoort; zij zullen den tabernakel dragen, en al zijn gereedschap; en zij zullen dien bedienen, en zij zullen zich rondom den tabernakel legeren.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

אַתָּ֡ה

-

הַפְקֵ֣ד

Maar gij, stel

אֶת־

-

הַ

-

לְוִיִּם֩

de Levieten

עַל־

-

מִשְׁכַּ֨ן

over den tabernakel

הָ

-

עֵדֻ֜ת

der getuigenis

וְ

-

עַ֣ל

-

כָּל־

-

כֵּלָיו֮

en over al zijn gereedschap

וְ

-

עַ֣ל

-

כָּל־

-

אֲשֶׁר־

-

ל

-

וֹ֒

-

הֵ֜מָּה

-

יִשְׂא֤וּ

dragen

אֶת־

-

הַ

-

מִּשְׁכָּן֙

en over alles, wat daartoe behoort; zij zullen den tabernakel

וְ

-

אֶת־

-

כָּל־

-

כֵּלָ֔יו

en al zijn gereedschap

וְ

-

הֵ֖ם

-

יְשָׁרְתֻ֑הוּ

en zij zullen dien bedienen

וְ

-

סָבִ֥יב

en zij zullen zich rondom

לַ

-

מִּשְׁכָּ֖ן

den tabernakel

יַחֲנֽוּ

legeren


Maar gij, stel de Levieten over den tabernakel der getuigenis, en over al zijn gereedschap, en over alles, wat daartoe behoort; zij zullen den tabernakel dragen, en al zijn gereedschap; en zij zullen dien bedienen, en zij zullen zich rondom den tabernakel legeren.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!