Numeri 3:38

SVDie nu zich legeren zullen voor den tabernakel oostwaarts, voor de tent der samenkomst, tegen den opgang, zullen zijn Mozes, en Aaron met zijn zonen, waarnemende de wacht des heiligdoms, voor de wacht der kinderen Israels; en de vreemde die nadert, zal gedood worden.
WLCוְהַחֹנִ֣ים לִפְנֵ֣י הַמִּשְׁכָּ֡ן קֵ֣דְמָה לִפְנֵי֩ אֹֽהֶל־מֹועֵ֨ד ׀ מִזְרָ֜חָה מֹשֶׁ֣ה ׀ וְאַהֲרֹ֣ן וּבָנָ֗יו שֹֽׁמְרִים֙ מִשְׁמֶ֣רֶת הַמִּקְדָּ֔שׁ לְמִשְׁמֶ֖רֶת בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְהַזָּ֥ר הַקָּרֵ֖ב יוּמָֽת׃
Trans.wəhaḥōnîm lifənê hammišəkān qēḏəmâ lifənê ’ōhel-mwō‘ēḏ mizərāḥâ mōšeh wə’ahărōn ûḇānāyw šōmərîm mišəmereṯ hammiqədāš ləmišəmereṯ bənê yiśərā’ēl wəhazzār haqqārēḇ yûmāṯ:

Algemeen

Zie ook: Aaron, Mozes, Tabernakel
Numeri 3:10, Numeri 16:40

Aantekeningen

Die nu zich legeren zullen voor den tabernakel oostwaarts, voor de tent der samenkomst, tegen den opgang, zullen zijn Mozes, en Aaron met zijn zonen, waarnemende de wacht des heiligdoms, voor de wacht der kinderen Israëls; en de vreemde die nadert, zal gedood worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

הַ

-

חֹנִ֣ים

Die nu zich legeren zullen

לִ

-

פְנֵ֣י

voor

הַ

-

מִּשְׁכָּ֡ן

den tabernakel

קֵ֣דְמָה

oostwaarts

לִ

-

פְנֵי֩

voor

אֹֽהֶל־

de tent

מוֹעֵ֨ד׀

der samenkomst

מִזְרָ֜חָה

tegen den opgang

מֹשֶׁ֣ה׀

zullen zijn Mozes

וְ

-

אַהֲרֹ֣ן

en Aäron

וּ

-

בָנָ֗יו

met zijn zonen

שֹֽׁמְרִים֙

waarnemende

מִשְׁמֶ֣רֶת

de wacht

הַ

-

מִּקְדָּ֔שׁ

des heiligdoms

לְ

-

מִשְׁמֶ֖רֶת

voor de wacht

בְּנֵ֣י

der kinderen

יִשְׂרָאֵ֑ל

Israëls

וְ

-

הַ

-

זָּ֥ר

en de vreemde

הַ

-

קָּרֵ֖ב

-

יוּמָֽת

zal gedood worden


Die nu zich legeren zullen voor den tabernakel oostwaarts, voor de tent der samenkomst, tegen den opgang, zullen zijn Mozes, en Aaron met zijn zonen, waarnemende de wacht des heiligdoms, voor de wacht der kinderen Israels; en de vreemde die nadert, zal gedood worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!