Openbaring 11:7

ABWanneer zij hun getuigenis beëindigen, zal het beest, dat omhoog is gekomen uit de afgrond, oorlog met hen voeren. Het zal hen overwinnen en hen doden.
SVEn als zij hun getuigenis zullen geeindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.
Steph και οταν τελεσωσιν την μαρτυριαν αυτων το θηριον το αναβαινον εκ της αβυσσου ποιησει πολεμον μετ αυτων και νικησει αυτους και αποκτενει αυτους
Trans.kai otan telesōsin tēn martyrian autōn to thērion to anabainon ek tēs abyssou poiēsei polemon met autōn kai nikēsei autous kai apoktenei autous

Algemeen

Zie ook: Daniel 7:21, Openbaring 13:7, Openbaring 13:11

Aantekeningen

En als zij hun getuigenis zullen geeindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οταν
als
τελεσωσιν
zullen geëindigd hebben

-
την
-
μαρτυριαν
getuigenis
αυτων
zij hun
το
-
θηριον
zal het beest
το
-
αναβαινον
opkomt

-
εκ
dat uit
της
-
αβυσσου
den afgrond
ποιησει
aandoen

-
μετ
hun
αυτων
-
πολεμον
krijg
και
en
νικησει
overwinnen

-
αυτους
het zal hen
και
en
αποκτενει
doden

-
αυτους
zal hen

En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!