Openbaring 12:12

SVHierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.
Steph δια τουτο ευφραινεσθε οι ουρανοι και οι εν αυτοις σκηνουντες ουαι τοισ κατοικουσιν την γην και την θαλασσαν οτι κατεβη ο διαβολος προς υμας εχων θυμον μεγαν ειδως οτι ολιγον καιρον εχει
Trans.dia touto euphrainesthe oi ouranoi kai oi en autois skēnountes ouai tois̱ katoikousin tēn gēn kai tēn thalassan oti katebē o diabolos pros ymas echōn thymon megan eidōs oti oligon kairon echei

Algemeen

Zie ook: Zee
Psalm 96:11, Jesaja 49:13, Openbaring 8:13

Aantekeningen

Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δια
Hierom
τουτο
-
ευφραινεσθε
bedrijft vreugde

-
[οι]
-
ουρανοι
gij hemelen
και
en
οι
-
εν
gij, die daarin
αυτοις
-
σκηνουντες
woont

-
ουαι
Wee
τη
-
γη
dengenen, die de aarde
και
en
τη
-
θαλασση
de zee
οτι
want
κατεβη
afgekomen

-
ο
-
διαβολος
de duivel
προς
is tot
υμας
-
εχων
heeft

-
θυμον
toorn
μεγαν
groten
ειδως
wetende

-
οτι
dat
ολιγον
hij een kleinen
καιρον
tijd
εχει
en heeft

-

Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!