Openbaring 12:9

SVEn de grote draak is geworpen, [namelijk] de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, [zeg ik], geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.
Steph και εβληθη ο δρακων ο μεγας ο οφις ο αρχαιος ο καλουμενος διαβολος και ο σατανας ο πλανων την οικουμενην ολην εβληθη εις την γην και οι αγγελοι αυτου μετ αυτου εβληθησαν
Trans.kai eblēthē o drakōn o megas o ophis o archaios o kaloumenos diabolos kai o satanas o planōn tēn oikoumenēn olēn eblēthē eis tēn gēn kai oi angeloi autou met autou eblēthēsan

Algemeen

Zie ook: Demonen, Draak, Engelen, satan
Lukas 10:18, Openbaring 20:2

Aantekeningen

En de grote draak is geworpen, [namelijk] de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, [zeg ik], geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εβληθη
is geworpen

-
ο
die
δρακων
draak
ο
-
μεγας
de grote
ο
-
οφις
slang
ο
-
αρχαιος
de oude
ο
-
καλουμενος
welke genaamd wordt

-
διαβολος
duivel
και
en
σατανας
satanas
ο
-
πλανων
verleidt

-
την
-
οικουμενην
wereld
ολην
de gehele
εβληθη
hij is, geworpen

-
εις
op
την
-
γην
de aarde
και
en
οι
-
αγγελοι
engelen
αυτου
hem
μετ
zijn met
αυτου
zijn
εβληθησαν
geworpen

-

En de grote draak is geworpen, [namelijk] de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, [zeg ik], geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!