Openbaring 17:14

ABDezen zullen oorlog voeren tegen het Lammetje en het Lammetje zal hen overwinnen, omdat het Machthebber van de Machthebbers en Koning van de Koningen is, en degenen bij Hem, uitgenodigd en uitgekozen en betrouwbaar.`
SVDezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.
Steph ουτοι μετα του αρνιου πολεμησουσιν και το αρνιον νικησει αυτους οτι κυριος κυριων εστιν και βασιλευς βασιλεων και οι μετ αυτου κλητοι και εκλεκτοι και πιστοι
Trans.outoi meta tou arniou polemēsousin kai to arnion nikēsei autous oti kyrios kyriōn estin kai basileus basileōn kai oi met autou klētoi kai eklektoi kai pistoi

Algemeen

Zie ook: Lam Gods, Oorlog
1 Timotheus 6:15, Openbaring 16:14, Openbaring 19:16

Aantekeningen

Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουτοι
Dezen
μετα
zullen tegen
του
-
αρνιου
het Lam
πολεμησουσιν
krijgen

-
και
en
το
-
αρνιον
het Lam
νικησει
overwinnen

-
αυτους
zal hen
οτι
(want
κυριος
een Heere
κυριων
der heren
εστιν
Het is

-
και
en
βασιλευς
een Koning
βασιλεων
der koningen
και
en
οι
-
μετ
die met
αυτου
Hem
κλητοι
zijn, de geroepenen
και
en
εκλεκτοι
uitverkorenen
και
en
πιστοι
gelovigen

Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!