Openbaring 18:1

ABDaarna zag ik een andere engel, omlaag komend uit de hemel, hebbend grote macht. Het land werd verlicht door zijn glorie.
SVEn na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid.
Steph και μετα ταυτα ειδον αγγελον καταβαινοντα εκ του ουρανου εχοντα εξουσιαν μεγαλην και η γη εφωτισθη εκ της δοξης αυτου
Trans.kai meta tauta eidon angelon katabainonta ek tou ouranou echonta exousian megalēn kai ē gē ephōtisthē ek tēs doxēs autou

Algemeen

Zie ook: Engelen

Volgens James Tabor in zijn artikel "The Destruction of Pompeii and the New Testament Book of Revelation" zijn er grote parallellen met dit hoofdstuk en de ooggetuigeverklaringen van de uitbarsting van de Vesuvius in 79 n.C., zoals die van Plinius de Jongere. Het Babylon wat in dit hoofdstuk wordt genoemd is volgens hem het Rome dat op de zeven bergen ligt (cf. Opb. 17:9) en de val van Babylon representeert de val van het Romeinse Rijk, dat "dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus" (Opb. 17:5). Hij verwijst naar Joden alsook christenen die dit uit die tijd ook meenden dat de vernietiging van Pompeii en Herculaneum een straf van God was en zelfs dachten dat er een verband was tussen de vernietiging van Jeruzalem en deze ramp (Shanks, Hershel. “The Destruction of Pompeii—God’s Revenge?.” Biblical Archaeology Review, Jul/Aug 2010, 60-67, 77).

De giftige gassen en de verbranding van de stad en de daarop volgende hongersnood is volgens Tabor een parallel met Opb. 18:8 "Daarom zullen haar plagen op een dag komen, [namelijk] dood, en rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden", en net als Plinius de Ouder op een schip van een afstand stond toe te kijken, zo wordt ook in vs. 17-18 dit vermeld "En alle stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen, en allen, die ter zee handelen, stonden van verre; En riepen, ziende den rook van haar brand, [en] zeggende: Wat [stad] was deze grote stad gelijk?" Hierbij moeten we bedenken dat Pompeii de havenstad was van het oude Rome.


Aantekeningen

En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

[και]
En
μετα
na
ταυτα
-
ειδον
-

-
αλλον
een anderen
αγγελον
engel
καταβαινοντα
afkomen

-
εκ
uit
του
-
ουρανου
den hemel
εχοντα
hebbende

-
εξουσιαν
macht
μεγαλην
grote
και
en
η
-
γη
de aarde
εφωτισθη
is verlicht geworden

-
εκ
van
της
-
δοξης
heerlijkheid
αυτου
zijn

En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!