Openbaring 18:4

ABIk hoorde een andere stem uit de hemel, zeggend: "Jullie moeten uit haar naar buiten gaan, o mijn volk, opdat jullie geen deel zouden hebben aan haar zonden en opdat jullie niet uit haar plagen zouden ontvangen,
SVEn ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.
Steph και ηκουσα αλλην φωνην εκ του ουρανου λεγουσαν εξελθετε εξ αυτησ ο λαος μου ινα μη συγκοινωνησητε ταις αμαρτιαις αυτης και ινα μη λαβητε εκ των πληγων αυτης
Trans.kai ēkousa allēn phōnēn ek tou ouranou legousan exelthete ex autēs̱ o laos mou ina mē synkoinōnēsēte tais amartiais autēs kai ina mē labēte ek tōn plēgōn autēs

Algemeen

Zie ook: Genesis 19:12, Jesaja 48:20, Jesaja 52:11, Jeremia 51:6, Jeremia 51:45, 2 Corinthiers 6:17

Aantekeningen

En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ηκουσα
ik hoorde

-
αλλην
een andere
φωνην
stem
εκ
uit
του
-
ουρανου
den hemel
λεγουσαν
zeggende

-
εξελθεν
Gaat uit

-
εξ
van
αυτης
gij aan haar
ο
-
λαος
volk
μου
Mijn
ινα
opdat
μη
niet
συγκοινωνησητε
gemeenschap hebt

-
ταις
-
αμαρτιαις
zonden
αυτης
haar
και
en
εκ
gij van
των
-
πληγων
plagen
αυτης
haar
ινα
opdat
μη
geen
λαβητε
ontvangt

-

En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!