Openbaring 1:16

ABHebbend in Zijn rechterhand zeven sterren en naar buiten komend uit zijn mond een scherp tweesnijdend barbarenzwaard en Zijn aanblik was zoals de zon schijnt in haar kracht.
SVEn Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht.
Steph και εχων εν τη δεξια αυτου χειρι αστερας επτα και εκ του στοματος αυτου ρομφαια διστομος οξεια εκπορευομενη και η οψις αυτου ως ο ηλιος φαινει εν τη δυναμει αυτου
Trans.kai echōn en tē dexia autou cheiri asteras epta kai ek tou stomatos autou romphaia distomos oxeia ekporeuomenē kai ē opsis autou ōs o ēlios phainei en tē dynamei autou

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, Mond, Sterren, Zwaard, Zwaard (geestelijk)
Jesaja 49:2, Efeziers 6:17, Hebreeen 4:12, Openbaring 2:16, Openbaring 19:15

Aantekeningen

En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εχων
Hij had

-
εν
in
τη
-
δεξια
rechterhand
αυτου
Zijn
χειρι
-
αστερας
sterren
επτα
zeven
και
en
εκ
uit
του
-
στοματος
mond
αυτου
Zijn
ρομφαια
zwaard
διστομος
een tweesnijdend
οξεια
scherp
εκπορευομενη
ging

-
και
en
η
-
οψις
aangezicht
αυτου
haar
ως
was, gelijk
ο
-
ηλιος
de zon
φαινει
schijnt

-
εν
in
τη
-
δυναμει
kracht
αυτου
Zijn

En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!