Openbaring 1:3

ABGelukkig de lezende en de horenden van de woorden van de profetie en de bewakenden van de dingen die in haar geschreven zijn, want het tijdstip is dichtbij.
SVZalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.
Steph μακαριος ο αναγινωσκων και οι ακουοντες τους λογους της προφητειας και τηρουντες τα εν αυτη γεγραμμενα ο γαρ καιρος εγγυς
Trans.makarios o anaginōskōn kai oi akouontes tous logous tēs prophēteias kai tērountes ta en autē gegrammena o gar kairos engys

Algemeen

Zie ook: Zaligsprekingen
Openbaring 22:7, Openbaring 22:10

Aantekeningen

Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μακαριος
Zalig
ο
-
αναγινωσκων
is hij, die leest

-
και
en
οι
-
ακουοντες
zijn zij, die horen

-
τους
-
λογους
de woorden
της
-
προφητειας
dezer profetie
και
en
τηρουντες
die bewaren

-
τα
-
εν
hetgeen in
αυτη
dezelve
γεγραμμενα
geschreven is

-
ο
-
γαρ
want
καιρος
de tijd
εγγυς
is nabij

Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!