Openbaring 20:12

ABIk zag de doden, kleinen en groten, staand voor God en de boeken werden geopend. Een ander boek werd geopend, dat van het leven is. De doden werden gevonnist vanuit de geschreven dingen in de boeken, overeenkomstig hun daden.
SVEn ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.
Steph και ειδον τους νεκρους μικρουσ και μεγαλους εστωτας ενωπιον του θεου και βιβλια ηνεωχθησαν και βιβλιον αλλο ηνεωχθη ο εστιν της ζωης και εκριθησαν οι νεκροι εκ των γεγραμμενων εν τοις βιβλιοις κατα τα εργα αυτων
Trans.kai eidon tous nekrous mikrous̱ kai megalous estōtas enōpion tou theou kai biblia ēneōchthēsan kai biblion allo ēneōchthē o estin tēs zōēs kai ekrithēsan oi nekroi ek tōn gegrammenōn en tois bibliois kata ta erga autōn

Algemeen

Zie ook: Boek (des levens), Uitdrukkingen en gezegden
Exodus 32:32, Psalm 62:13, Psalm 69:29, Jeremia 17:10, Jeremia 32:19, Mattheus 16:27, Romeinen 2:6, Romeinen 14:12, 2 Corinthiers 5:10, Galaten 6:5, Filippenzen 4:3, Openbaring 2:23, Openbaring 3:5, Openbaring 21:27

Aantekeningen

En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειδον
ik zag

-
τους
-
νεκρους
de doden
τους
-
μεγαλους
groot
και
en
τους
-
μικρους
klein
εστωτας
staande

-
ενωπιον
voor
του
-
θρονου
-
και
en
βιβλια
de boeken
ηνεωχθησαν
werden geopend

-
και
en
αλλο
een ander
βιβλιον
boek
ηνεωχθη
werd geopend

-
ο
dat
εστιν
is

-
της
-
ζωης
des levens
και
en
εκριθησαν
werden geoordeeld

-
οι
-
νεκροι
de doden
εκ
uit
των
-
γεγραμμενων
geschreven was

-
εν
hetgeen in
τοις
-
βιβλιοις
de boeken
κατα
naar
τα
-
εργα
werken
αυτων
hun

En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!