Openbaring 20:8

ABHij zal naar buiten gaan om de volken in de vier hoeken van het land te laten verdwalen, Goog en Magoog, om hen in een oorlog samen te brengen. Zijnde het getal zoals het zand van de zee.
SVEn hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee.
Steph και εξελευσεται πλανησαι τα εθνη τα εν ταις τεσσαρσιν γωνιαις της γης τον γωγ και τον μαγωγ συναγαγειν αυτους εις πολεμον ων ο αριθμος ως η αμμος της θαλασσης
Trans.kai exeleusetai planēsai ta ethnē ta en tais tessarsin gōniais tēs gēs ton gōg kai ton magōg synagagein autous eis polemon ōn o arithmos ōs ē ammos tēs thalassēs

Algemeen

Zie ook: Aarde (plat vs. rond), Gog, Magog, Zand
Ezechiel 38:2, Ezechiel 39:1, Openbaring 16:14

Aantekeningen

En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εξελευσεται
hij zal uitgaan

-
πλανησαι
te verleiden

-
τα
die
εθνη
om de volken
τα
-
εν
in
ταις
-
τεσσαρσιν
de vier
γωνιαις
hoeken
της
-
γης
der aarde
τον
-
γωγ
zijn, den Gog
και
en
τον
-
μαγωγ
den Magog
συναγαγειν
te vergaderen

-
αυτους
om hen
εις
tot
τον
-
πολεμον
den krijg
ων
welker
ο
-
αριθμος
getal
[αυτων]
-
ως
is als
η
-
αμμος
het zand
της
-
θαλασσης
aan de zee

En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!