Openbaring 21:1

ABIk zag een nieuwe hemel en een nieuw land.Want de eerste hemel en het eerste land gingen voorbij en de zee is er niet meer.
SVEn ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
Steph και ειδον ουρανον καινον και γην καινην ο γαρ πρωτος ουρανος και η πρωτη γη παρηλθεν και η θαλασσα ουκ εστιν ετι
Trans.kai eidon ouranon kainon kai gēn kainēn o gar prōtos ouranos kai ē prōtē gē parēlthen kai ē thalassa ouk estin eti

Algemeen

Zie ook: Aarde (nieuwe), Hemel (nieuwe), Restitutietheorie, Zee
Jesaja 65:17, Jesaja 66:22, 2 Petrus 3:13

Aantekeningen

En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειδον
ik zag

-
ουρανον
hemel
καινον
een nieuwen
και
en
γην
aarde
καινην
een nieuwe
ο
-
γαρ
want
πρωτος
de eerste
ουρανος
hemel
και
en
η
-
πρωτη
de eerste
γη
aarde
παρηλθεν
was voorbijgegaan

-
και
en
η
-
θαλασσα
de zee
ουκ
niet
εστιν
was

-
ετι
meer

En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!