Openbaring 21:2

ABIk, Johannes, zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, omlaag komend bij God vandaan vanuit de hemel, klaargemaakt zoals een bruid versierd is voor haar man.
SVEn ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.
Steph και εγω ιωαννησ ειδον την πολιν την αγιαν ιερουσαλημ καινην καταβαινουσαν απο του θεου εκ του ουρανου ητοιμασμενην ως νυμφην κεκοσμημενην τω ανδρι αυτης
Trans.kai egō iōannēs̱ eidon tēn polin tēn agian ierousalēm kainēn katabainousan apo tou theou ek tou ouranou ētoimasmenēn ōs nymphēn kekosmēmenēn tō andri autēs

Algemeen

Zie ook: Bruid, Jeruzalem, Jeruzalem (Nieuw), Johannes (apostel)
Openbaring 3:12, Openbaring 21:10

Aantekeningen

En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
την
-
πολιν
stad
την
-
αγιαν
de heilige
ιερουσαλημ
Jeruzalem
καινην
het nieuwe
ειδον
-

-
καταβαινουσαν
nederdalende

-
εκ
uit
του
-
ουρανου
den hemel
απο
van
του
-
θεου
God
ητοιμασμενην
toebereid

-
ως
als
νυμφην
een bruid
κεκοσμημενην
versierd

-
τω
-
ανδρι
man
αυτης
die voor haar

En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!