Openbaring 21:22

SVEn ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar Tempel, en het Lam.
Steph και ναον ουκ ειδον εν αυτη ο γαρ κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ ναος αυτης εστιν και το αρνιον
Trans.kai naon ouk eidon en autē o gar kyrios o theos o pantokratōr naos autēs estin kai to arnion

Algemeen

Zie ook: Lam Gods, Profetie (OT), Tempel God

Aantekeningen

En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar Tempel, en het Lam.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ναον
tempel
ουκ
geen
ειδον
ik zag

-
εν
in
αυτη
haar
ο
-
γαρ
want
κυριος
de Heere
ο
-
θεος
God
ο
-
παντοκρατωρ
de almachtige
ναος
tempel
αυτης
dezelve
εστιν
is

-
και
en
το
-
αρνιον
het Lam

En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar Tempel, en het Lam.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!