Openbaring 22:1

SVEn hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.
Steph και εδειξεν μοι καθαρον ποταμον υδατος ζωης λαμπρον ως κρυσταλλον εκπορευομενον εκ του θρονου του θεου και του αρνιου
Trans.kai edeixen moi katharon potamon ydatos zōēs lampron ōs krystallon ekporeuomenon ek tou thronou tou theou kai tou arniou

Algemeen

Zie ook: Lam Gods, Troon
Ezechiel 47:1, Zacharia 14:8

Aantekeningen

En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εδειξεν
hij toonde

-
μοι
mij
ποταμον
rivier
καθαρον
een zuivere
υδατος
van het water
ζωης
des levens
λαμπρον
klaar
ως
als
κρυσταλλον
kristal
εκπορευομενον
voortkomende

-
εκ
uit
του
-
θρονου
den troon
του
-
θεου
Gods
και
en
του
-
αρνιου
des Lams

En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!