Openbaring 2:20

ABMaar Ik heb een paar dingen tegen u, dat u de vrouw Ietsabel ongemoeid laat, die zegt dat zij profetes is, bij het onderwijzen en misleiden van mijn slaven om prostitutie te bedrijven en aan de afgoden geofferd voedsel te eten.
SVMaar Ik heb [enige] weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zichzelve zegt een profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten.
Steph αλλ εχω κατα σου ολιγα οτι εασ την γυναικα ιεζαβηλ την λεγουσαν εαυτην προφητιν διδασκειν και πλανασθαι εμους δουλους πορνευσαι και ειδωλοθυτα φαγειν
Trans.all echō kata sou oliga oti eas̱ tēn gynaika iezabēl tēn legousan eautēn prophētin didaskein kai planasthai emous doulous porneusai kai eidōlothyta phagein

Algemeen

Zie ook: Afgodendienst, Hoer, Prostituee, Izebel van Thyatira, Profetes
1 Koningen 16:31, 2 Koningen 9:7

Aantekeningen

Maar Ik heb [enige] weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zichzelve zegt een profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλ
Maar
εχω
Ik heb

-
κατα
tegen
σου
-
οτι
dat
αφεις
-

-
την
die
γυναικα
gij de vrouw
σου
-
ιεζαβελ
Jezabel
η
-
λεγει
zegt

-
εαυτην
zich zelve
προφητιν
een profetes
και
en
διδασκει
leren

-
και
en
πλανα
verleiden

-
τους
-
εμους
-
δουλους
dienstknechten
πορνευσαι
dat zij hoereren

-
και
en
φαγειν
-

-
ειδωλοθυτα
afgodenoffer

Maar Ik heb [enige] weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zichzelve zegt een profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!