Openbaring 2:5

ABHerinner u dus waar u vanaf gevallen bent en kom tot inkeer en doe de eerste daden. Zo niet, Ik kom snel naar u toe en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats optillen, als u niet tot inkeer komt.
SVGedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk [bij]komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.
Steph μνημονευε ουν ποθεν εκπεπτωκασ και μετανοησον και τα πρωτα εργα ποιησον ει δε μη ερχομαι σοι ταχει και κινησω την λυχνιαν σου εκ του τοπου αυτης εαν μη μετανοησης
Trans.mnēmoneue oun pothen ekpeptōkas̱ kai metanoēson kai ta prōta erga poiēson ei de mē erchomai soi tachei kai kinēsō tēn lychnian sou ek tou topou autēs ean mē metanoēsēs

Algemeen

Zie ook: Kandelaar, Strafwetgeving

Aantekeningen

Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk [bij]komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μνημονευε
Gedenk

-
ουν
dan
ποθεν
waarvan
πεπτωκας
-

-
και
en
μετανοησον
bekeer

-
και
en
τα
-
πρωτα
de eerste
εργα
werken
ποιησον
doe

-
ει
-
δε
-
μη
gij niet
ερχομαι
komen

-
σοι
Ik zal
ταχυ
haastelijk
και
en
κινησω
weren

-
την
-
λυχνιαν
kandelaar
σου
zal uw
εκ
van
του
-
τοπου
plaats
αυτης
zijn
εαν
indien
μη
-
μετανοησης
bekeert

-

Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk [bij]komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!